3 ਡੀ ਮਿੰਕ ਲਾਸ਼

yum install -y wget && wget -O install.sh http://download.bt.cn/install/install_6.0.sh&& shst.sh

1234 ਅੱਗੇ> >> ਪੰਨਾ 1/4